Dieren

Hondenloopzones

In Schoten vind je 7 openbare hondenweides:

  1. Calixberg: Hoek Ridder Walter van Havrelaan en Calesbergdreef
  2. Den Drenk: pleintje Vordensteinstraat / Antoon Wolfsstraat
  3. Kleyn Veldt: tussen Churchilllaan en Lodewijk Weijtenstraat
  4. Pluto: Silveer Schollaertstraat
  5. Go! Atheneum: aan de Emiel Blangenoisstraat
  6. Gelmelenpark: achter het Gelmelenhof
  7. Gemeentepark: t.h.v. Papenaardekenstraat 182

Zwerf- en huiskatten

Indien je last hebt van zwerfkatten kan je dit melden bij de milieudienst. De katten worden dan gevangen door vrijwilligers. Zwerfkatten worden gesteriliseerd en terug uitgezet, tamme katten worden naar het dierenasiel gebracht.

Wil je een poes of hond een nieuwe warme thuis bezorgen? Neem dan zeker contact op met het dierenasiel van schoten en ga eens een kijkje nemen www.dierenasielschoten.be.

Ben je eigenaar van een poes dan ben je verplicht ze te steriliseren en identificeren.

Wanneer inwoners van Schoten hun huiskat onvruchtbaar laten maken, wordt een deel van de kosten terugbetaald. De subsidie bedraagt 30 euro voor de sterilisatie van een kattin of 15 euro voor de castratie van een kater.

Subsidiereglement onvruchtbaar maken van huiskatten
Aanvraagformulier subsidie onvruchtbaar maken van huiskatten

Overlast ongedierte

Als er zich ratten bevinden op het openbaar domein en in grachten, zal de rattenvanger langskomen. Meld het probleem even bij de milieudienst of de Dienst der Werken. Vind je ratten op privédomein dan kan je steeds rattenvergif kopen bij de doe-het-zelfzaak en tuincentra.

Overlast van processierupsen kan je melden via het meldingsformulier rupsennesten.

Ondervind je hinder van een wespennest? Dan meld je dat aan de brandweer.

Overlast van bijen? Lees hoe je een bijenzwerm kan herkennen en contacteer imkers die ze kunnen vangen.

Bescherming van dieren

De gemeente Schoten heeft de plicht om de biodiversiteit te behouden of zelfs uit te breiden. Daarom werkt de gemeente met soortenbeschermingsprogramma's voor bv. de bonte vliegenvanger, kerkuil, huismus, ringmus en (gier)zwaluwen.

Sommige mensen krijgen van de gemeente nestkasten (in ruil voor het meedelen van de broedsuccessen). 

We kunnen ook gierzwaluwbakken komen hangen aan gevels van gebouwen of in nieuwbouw. Wie zorg draagt voor de allerlaatste zwaluwen krijgt een kleine vergoeding.

Reglement aanvraag subsidie behoud kolonie zwaluwen
Aanvraagformulier subsidie behoud kolonie zwaluwen

Vind je een ziek, gewond of verlaten wild dier? Neem contact op met het Vogelasiel/Revalidatiectrum Wilde dieren in Kapellen.
In de mate van het mogelijke komen zij dieren ophalen (reewild, vogels …), maar je helpt hen natuurlijk ook door gewonde of zieke dieren zelf naar het centrum te brengen.

Vogelasiel/Revalidatiectrum Wilde dieren
Holleweg 43
2950 Kapellen

(0473) 48 48 97
voc.brasschaat-kapellen@vogelbescherming.be

Geef gewonde dieren nooit water. Steek ze in een donkere kartonnen doos of Curverbak met voldoende luchtinlaat. Je legt best een handdoek over de ogen van de dieren tijdens het transport.