Subsidies cultuur

Socio-culturele verenigingen uit Schoten kunnen subsidies aanvragen voor hun gewone werking en voor bijzondere projecten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo'n subsidie vind je in het reglement.

Aanvragen voor werkingssubsidies voor een kalenderjaar dien je in vóór 1 juni van het volgende jaar. Hiervoor kan je vanaf april de nodige formulieren opvragen. Projectsubsidies dien je 3 maanden voor de start van het project in.

Verenigingen die een jubileum vieren (veelvouden van 25 jaar), kunnen hiervoor ook een eenmalige subsidie aanvragen. Deze aanvragen gebeuren via het secretariaat van de gemeente vóór 1 augustus van het jaar waarin de vereniging haar jubileum viert. Het reglement daarvoor kan je hier bekijken. Jubilerende verenigingen kunnen ook een ontvangst op het gemeentehuis aanvragen via het secretariaat van de gemeente.

Socio-culturele subsidies werkjaar 2018

Wanneer indienen?

Indien je aanspraak wil maken op een subsidie moet het ingevulde subsidieformulier uiterlijk op 1 juni 2019 aan de cultuurdienst bezorgd worden.

Hoe indienen?

Het indienen van de formulieren gebeurt bij voorkeur digitaal via het bestand dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Op papier ingevulde documenten zijn ook welkom. Er moeten geen bewijsstukken (bv. verslagen van vergaderingen) toegevoegd worden, maar deze kunnen wel steekproef-gewijs opgevraagd worden.

Categorieën

Je kiest het formulier van de categorie hieronder die het best aansluit bij je werking.

  • Categorie 1: verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening, met als doelstellingen: actieve kunstbeoefening stimuleren, specifieke vorming aanbieden in een welbepaalde kunsttak, activiteiten organiseren voor een publiek.
  • Categorie 2: verenigingen voor sociaal-cultureel werk met inbegrip van verenigingen voor specifieke doelgroepen zoals senioren, gezin, gezondheid, gehandicapten, ouders van schoolkinderen, met als doelstellingen: ontmoeting stimuleren, vorming aanbieden, ontspanning aanbieden.
  • Categorie 3: cultuurspreidende verenigingen, toeristische verenigingen, met als doelstellingen: cultuurspreidende en toeristische activiteiten organiseren, cultuurspreidende en toeristische vorming aanbieden, cultuurspreidende en toeristische kennis verspreiden.
  • Categorie 4: erfgoedverenigingen, met als doelstellingen: kennis van het erfgoed verspreiden, activiteiten organiseren, mensen sensibiliseren voor het belang van erfgoed.
  • Categorie 5: themaverenigingen met betrekking tot eenzelfde interesse, natuurverenigingen, met als doelstellingen: mensen samenbrengen rond eenzelfde visie of interesse, vorming aanbieden en mensen sensibiliseren.
  • Categorie 6: hobbyclubs, met als doelstelling: actieve vrijetijdsbeoefening stimuleren, vorming aanbieden, activiteiten organiseren.

Gelieve de richtlijnen in het formulier goed op te volgen. Opgelet: enkel de groene cellen in het document mogen of kunnen ingevuld worden. Indien je start met het invullen van de details, kan je vaak de automatisch aangemaakte totalen gewoon overnemen op het eigenlijke subsidieformulier.

Uiterlijk 15 oktober 2019 worden de toegekende punten meegedeeld. Je hebt tot 15 november 2019 tijd om eventueel bezwaar in te dienen. In december 2019 volgt de uitbetaling.

Meer informatie?

In deze begeleidende brief vind je meer informatie over het indienen van subsidies. Heb je nog vragen, raadpleeg eerst het document met veelgestelde vragen.

Je kan ook dinsdag 8 mei 2018 tussen 18.30 en 20.00 u terecht in het Kasteel van Schoten met je vragen over het invullen van de formulieren. Graag vragen we wel om je aanwezigheid op voorhand te melden zodat wij een planning kunnen opmaken. Je kan ook een afspraak maken op de cultuurdienst via (03) 680 23 40 of cultuurdienst@schoten.be. Je kan op de cultuurdienst een digitale kopie opvragen van je dossier van vorig werkjaar, moest je dit zelf niet bewaard hebben.