Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs hebben recht op ondersteuning bij vervoer van en naar school. Ze komen op verschillende manieren naar school en kiezen samen met de school en hun ouders de beste manier, afhankelijk van de afstand die ze moeten afleggen en de mogelijkheden die ze hebben.

Proefproject leerlingenvervoer

Zoals in het regulier onderwijs zijn er leerlingen die te voet, met de fiets, met openbaar vervoer of met de auto naar school voor buitengewoon onderwijs komen.  
De leerlingen die gebruik maken van het 'collectief busvervoer' dat door de school wordt georganiseerd, kunnen rekenen op een begeleider die hen ’s ochtends ophaalt en na school terugbrengt. Heel wat leerlingen maken hier gebruik van.

Maar dit loopt niet altijd even vlot: bijna de helft van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs die de bus nemen van huis naar school en terug zijn dagelijks minstens twee uur onderweg. 
De Vlaamse overheid wil de reistijd van het collectief busvervoer inkorten. Daarom start op 1 september 2020 het proefproject leerlingenvervoer in de vervoerregio Antwerpen, Brasschaat, Schilde en Schoten. 

Leerlingen zullen vanaf 1 september 2020 maximaal gebruikmaken van centrale op- en afstapplaatsen waar ze 's ochtends de bus naar school nemen en na school worden afgezet. Waar mogelijk zal ook extra worden ingezet op voor- en naschoolse opvang.

Waar vindt u op- en afstapplaatsen voor het busvervoer?

We verzamelden alle relevante informatie om een goede op- en afstapplaats voor uw kind te kiezen op een kaart. Gebruik de legende en de zoomfunctie van de kaart om uw woonplaats, de school van uw kind of nabijgelegen op- en afstapplaatsen op te zoeken.

U vindt op deze kaart een overzicht van:

  • alle scholen buitengewoon onderwijs (lager en secundair),
  • alle op- en afstapplaatsen,
  • alle opvanglocaties.

De school zal samen met u bepalen welke op- en afstapplaats voor uw kind het beste is en zorgt voor de aanvraag en administratie.

Heeft u voor- en naschoolse opvang nodig?

Wanneer de school van uw kind zelf geen voor- en naschoolse opvang aanbiedt maar u dit wel nodig heeft, kan de school u meer informatie geven over opvanglocaties in de buurt. U vindt deze opvanglocaties ook terug op de kaart.

Specifieke oplossingen en uitzonderingen

Als uw gezin zich in een van onderstaande situaties bevindt, kan de school samen met de commissie Mobiliteitsondersteuning een aangepaste oplossing uitwerken.

  • Er is geen op- of afstapplaats binnen 1 kilometer van uw woning of verblijfplaats.
  • Er is niemand die uw kind naar de opstapplaats kan brengen of kan afhalen.
  • Uw kind heeft een beperking die ervoor zorgt dat hij of zij niet naar de op- en afstapplaats kan.
  • Uw kind verblijft in een jeugd- of zorgcentrum.

Vindt u samen met de school geen goede oplossing ? Contacteer dan zelf de Commissie Mobiliteitsondersteuning: commissie.mobiliteitsondersteuning@antwerpen.be.