Oplaadpunt budgetmeter

Oplaadpunt voor budgetmeter

Bij afnemers van elektriciteit en aardgas voor huishoudelijk gebruik wordt door de sociale netbeheerder Fluvius een budgetmeter geplaatst wanneer zij hun rekeningen niet correct betalen. Een budgetmeter laat toe het verbruik van elektriciteit en aardgas via een systeem van voorafbetalingen op te volgen.

De klant laadt op voorhand zijn budgetkaart op. Hij kan dan voor het opgeladen bedrag elektriciteit of aardgas verbruiken aan het volle vermogen. Wanneer het opgeladen krediet en het reservekrediet zijn opgebruikt, kan de klant slechts beschikken over een vermogen van 10 ampère voor elektriciteit. Voor aardgas is er geen beperkt vermogen mogelijk. Hier moet de afnemer er voor zorgen dat hij voldoende krediet heeft opgeladen.

De oplaadterminal voor budgetmeters en betaalterminal bevinden zich bij het secretariaat van de sociale dienst. Een tweede oplaadpunt voor budgetmeter werd geïnstalleerd in het Lokaal Dienstencentrum Cogelshof. Betaling gebeurt via bancontact met onze betaalterminal of via de budgetkaart die opgeladen wordt na voorlegging van een betaalbewijs van een financiële instelling.

Lokale Adviescommissie

Bij wanbetaling van de rekening voor leveringen van huishoudelijk gebruik van elektriciteit, aardgas of water geeft de Lokale Adviescommissie (LAC) op verzoek van Fluvius (voor elektriciteit en aardgas) of Pidpa (voor water) advies over het afsluiten van de leveringen voor huishoudelijk gebruik.

Een goede samenwerking met de sociale dienst is nodig om een afsluiting of meer problemen te voorkomen. De huishoudelijke afnemer kan gebruik maken van het recht om gehoord te worden op de vergaderingen van de LAC. Hij kan zich daarbij laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.