Belgische nationaliteit aanvragen

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag tot Belgische nationaliteit zijn afhankelijk van de procedure die voor jou van toepassing is.

Hoe aanvragen?

Stap 1

Lees eerst de informatiebrochure over het aanvragen van de Belgische nationaliteit. Of haal een papieren exemplaar aan het onthaal van het gemeentehuis.

Stap 2

De gemeente helpt je bij het samenstellen van je dossier. Elk dossier heeft een aanpak op maat nodig. Stuur hiervoor een mail naar nationaliteit@schoten.be en voeg alle nodige documenten (allemaal apart in pdf-formaat) toe. 

Vermeld ook zeker:

  • Welke aanvraag je juist wil opstarten
  • Je naam en rijksregisternummer
  • Je contactgegevens: gsm-nummer en e-mailadres.

Je kan terecht bij de Schotense bibliotheek tijdens de openingsuren met service voor hulp bij het inscannen. Zij geven geen advies over de procedures. 

Stap 3

De dienst burgerzaken kijkt je dossier na. Als je documenten in orde zijn, ontvang je een e-mail met de betalingsgegevens om de aanvraag officieel op te starten. Betaal dit bedrag en mail het betalingsbewijs (in pdf-formaat) naar nationaliteit@schoten.be.

De dienst burgerzaken neemt telefonisch contact met je op om een afspraak te maken om je verklaring te tekenen en je originele documenten na te kijken.

Stap 4

Na het ondertekenen van de verklaring wordt je dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen maximum 4 maanden een beslissing neemt.

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de dienst burgerzaken je om een Belgische identiteitskaart aan te vragen en de verblijfskaart (en eventueel vluchtelingenreisdocument) in te leveren.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Stap 5

Nadat je de Belgische nationaliteit hebt gekregen, worden de geboorteaktes overgeschreven in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS). Je kan nadien ook uittreksels van de geboorteakte opvragen in Belgische gemeentes.

Prijs

Voor je aanvraag van Belgische nationaliteit moet je 150 euro registratierechten betalen.

Gevolgen

Vraag voor je aanvraag informatie bij je eigen ambassade over de gevolgen van het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. Sommige landen aanvaarden geen dubbele nationaliteit. Hierdoor kan het zijn dat je je oorspronkelijke nationaliteit kwijt bent. Er kunnen ook gevolgen zijn op erfrecht. Lees meer info hierover.