Gemeentelijke retributies en belastingen

Belasting of retributie?

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder wordt het verschil tussen de twee kort uitgelegd.

Belasting

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover staat. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een bijkomend doel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

 Bekijk alle reglementen

Retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

 Bekijk alle reglementen

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Hoe bezwaar indienen?

  • Schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen (Verbertstraat 3, 2900 Schoten). Het bezwaar moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
  • Een kopie van het aanslagbiljet en de nodige bewijsstukken bijvoegen.
  • Binnen de 3 maanden na toezending van het aanslagbiljet.
  • Hoorzitting enkel op uitdrukkelijke vraag van belastingschuldige.