Attest van leven

Het attest van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Procedure

Je kan een attest van leven aanvragen via het e-loket of bij de dienst pensioenen en sociale premies.

Een attest van leven dat bestemd is voor een binnenlandse of buitenlandse pensioenkas vraag je aan bij de dienst pensioenen en sociale premies. Men zal voor jou een levensbewijs afleveren of jouw eventuele voorgedrukte formulieren vervolledigen. 

Prijs

Gratis