Afvalstraatje

Afvalstraatje Klarre Warre Schoten

Borgeind

De bewoners van de appartementen Borgeindstraat 29, 31, 33 en 35 en de bewoners van de Borgeindstraat van nummer 2 tot en met 36 gebruiken de ondergrondse restafvalcontainers in de Borgeindstraat. De glascontainers mag iedereen gebruiken. Papier, karton en groenafval worden nog steeds huis-aan-huis opgehaald.

Edisonplein

De bewoners van de Pasteurlaan, Zamenhoflaan en het Edisonplein gebruiken de ondergrondse restafvalcontainers op het Edisonplein. De glascontainers mag iedereen gebruiken. Papier, karton en groenafval worden nog steeds huis-aan-huis opgehaald.

Klarre Warre

De bewoners van de Frans Breugelmansstraat, Filip Bourletstraat en Victor Despallierstraat gebruiken de ondergrondse restafvalcontainers in de Filip Bourletstraat. De glascontainers mag iedereen gebruiken. Papier, karton en groenafval worden nog steeds huis-aan-huis opgehaald.