Woonbegeleiding

De maatschappelijk werk(st)ers van het OCMW begeleiden Schotenaren met tal van woonproblemen.

Huuradvies

Heb je problemen met buren, de huisbaas... en weet je niet goed wat te doen? Je kan bij de sociale dienst van het OCMW terecht voor advies rond huurproblemen, beëindiging huurovereenkomst, indexberekening, huurwaarborg, huurgeschillen en modeldocumenten.

Sociale woningen

Je kan bij de sociale dienst terecht voor het afhalen van aanvraagformulieren voor het huren van een sociale woning. Al dan niet samen met een maatschappelijk werk(st)er, vul je de papieren in. Zij verlenen advies bij allerlei vragen over inschrijvingsvoorwaarden, wachtlijsten, huurprijzen...

 Zitdagen sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning

Huursubsidie

In sommige situaties kan je aanspraak maken op een huursubsidie. Deze maandelijkse financiële steun kan ervoor zorgen dat de betaling van je huur draaglijker wordt. De voorwaarden voor het ontvangen van een huursubsidie kan je terugvinden op de website van Wonen Vlaanderen.

Noodopvang

Dreig je als Schotenaar dakloos te worden of logeer je al een tijdje zowat overal? Samen zoeken we met jou naar een dak boven je hoofd. Vind je binnen je eigen netwerk geen oplossing, dan kunnen we je tijdelijke noodopvang aanbieden.

Preventie uithuiszetting/vrederechter

Zodra je een maand huurachterstal hebt, kan je huisbaas naar de vrederechter stappen met de vraag het contract te verbreken. In de meeste gevallen kom je samen met de verhuurder tot een afbetalingsplan. Lukt dit niet of blijkt het afbetalingsplan toch niet haalbaar, kan een effectieve uithuiszetting worden doorgezet.

OCMW Schoten krijgt melding van alle huurdossiers van Schotenaren die voor de vrederechter moeten komen voor een huurachterstand of huurgeschil. De maatschappelijk werk(st)er zal iedere huurder aanspreken en samen zijn/haar situatie bekijken en helpen waar mogelijk.

Huurwaarborg

Heb je een woning gevonden, maar heb je onvoldoende spaargeld om de huurwaarborg te betalen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een huurwaarborg aanvragen via Wonen Vlaanderen. Kom je hiervoor niet in aanmerking dan kan OCMW Schoten een schriftelijke huurwaarborg aanbieden.