Hinder in Metropoolstraat door voorbereidende werken Albertkanaal

Metropoolstraat Albertkanaal Schoten

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De beperkte hoogte en breedte onder de bruggen zorgt alleen voor problemen. Daarom worden in de toekomst de bruggen verhoogd en het kanaal verbreed op sommige plaatsen.

Hieronder lees je een overzicht van de voorbereidende werken die hiervoor moeten gebeuren.

Fase 1 – verplaatsen nutsleidingen tussen Kruiningenstraat en Hoogmolenbrug

Grote hinder Metropoolstraat van 26 november 2018 tot eind februari 2019.

Vooraleer het Albertkanaal wordt verbreed, moeten de nutsleidingen verplaatst worden. De aannemer neemt hiervoor op de Metropoolstraat één rijstrook in ter hoogte van de Kruiningenstraat.

  • Het autoverkeer kan beurtelings passeren, dit wordt geregeld via tijdelijke verkeerslichten.
  • In de ochtendspits krijgt het verkeer richting Antwerpen langer groen, in de avondspits het verkeer richting Schoten.
  • Tijdens de kerstvakantie wordt de Metropoolstraat sowieso volledig vrijgemaakt zodat het verkeer weer eventjes vlot door de Metropoolstraat kan.
  • Fietsers ondervinden in principe weinig hinder van deze werken, zij kunnen via het jaagpad fietsen. Voor hun comfort komt er ter hoogte van de Korte Braamstraat een makkelijke oprit naar het jaagpad.

Fase 2 – onderboring Albertkanaal

Grote hinder Hoogmolenbrug van februari 2019 tot mei 2019.

Via de Hoogmolenbrug wordt er een gasleiding en kabeldistributie over het Albertkanaal geleid. De brug wordt echter over enkele jaren afgebroken en vervangen. De leiding en kabels zullen daarom onder het Albertkanaal door getrokken worden via een spectaculaire boring die start ter hoogte van de Korte Braamstraat.

Over deze fase volgt later nog meer info, maar hoe dan ook zullen deze werken helaas verkeershinder met zich meebrengen. 

  • Op de Deurnesteenweg (tussen Hoogmolenbrug en Bisschoppenhoflaan) wordt één weghelft ingenomen als werfzone.
  • Dit geeft de mogelijkheid om een veilige corridor te voorzien voor fietsers en voetgangers.
Terug naar nieuwsoverzicht