Wateroverlast

Hevige regenval of stormweer brengt veel water met zich mee en kan ervoor zorgen dat je hinder ondervindt zoals bijvoorbeeld het onderlopen van kelders, het uitvallen van elektriciteit...

 

Wat te doen bij acute wateroverlast?

Ik heb hulp nodig van de brandweer. Hoe kan ik hen het best bereiken?

Wanneer het noodnummer 1722 is geactiveerd:

 • Bel 1722 voor stormschade en wateroverlast. Deze oproepen worden doorgegeven aan de lokale brandweer.
 • Bel 112 in geval van brand en levensbedreigende situaties. Bel 101 voor dringende politie-interventies.

Ik heb 1722 gecontacteerd, maar de brandweer is nog niet langs geweest.

Bij grote wateroverlast ontvangt de brandweer veel oproepen. Hierdoor kan een wachttijd ontstaan.

De brandweer geeft voorrang aan interventies die een gevaarlijke situatie vormen en aan bepaalde publieke gebouwen (bijvoorbeeld ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen...).

Mijn elektriciteitskast dreigt onder water te lopen. Hoe erg is dit?

Bij de meeste elektriciteitskasten is een veiligheid ingebouwd waardoor ze automatisch uitschakelen.

Ik ben op zoek naar zandzakken. Waar kan ik terecht?

Preventief zal de brandweer nooit zandzakken leveren. Je kan best zelf een voorraad zandzakken in huis hebben. Deze koop je in grote doe-het-zelf-zaken of bouwhandels.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de brandweer zelf starten met de verdeling van zandzakken in samenwerking met de gemeentediensten. Dit gebeurt enkel na een risicoanalyse ter plaatse en wanneer de brandweer daar de middelen toe heeft.

Tip: kies voor zakken gevuld met polymeerkorrels. Deze zakken hebben als voordeel dat ze lichter en voorgevuld zijn en dat je ze makkelijker kan stapelen en (ongebruikt) stockeren. Je vindt deze zakken online of in speciaalzaken.

 

Preventieve maatregelen tegen wateroverlast

Hoe vermijd of beperk ik wateroverlast tot een minimum?

 • Zoals hierboven vermeld, kan je op voorhand zandzakken of zakken met polymeerkorrels aanschaffen. Let wel, het plaatsen van deze zakken heeft enkel effect als je er tijdig bij bent.
 • Wanneer je kelder makkelijk onder water loopt, kan je een ‘dompelpomp’ aanschaffen. Wanneer je een klein pompgat in de kelder voorziet, is het mogelijk om het water snel op te pompen. Als je dit gat niet maakt, is het mogelijk dat er nog steeds enkele centimeters water blijft staan. De brandweer kan je enkel helpen als het water meer dan 10 centimeter hoog staat. De pompen van de brandweer zijn krachtig, maar kunnen de laatste laag water nooit wegkrijgen, behalve wanneer je over een pompgat beschikt.
 • Probeer je keldergat waterdicht af te dekken.
 • Laaggelegen ruimtes kan je via een pomp aansluiten op het rioolstelsel. Zo vermijd je dat deze onderlopen met regen- en afvalwater.

Wat doe ik bij een onweer?

 • Probeer binnen te blijven en te schuilen. Blijf weg van ramen, deuren en het dak.
 • Vermijd het maken van foto’s in gevaarlijke situaties.
 • Als het mogelijk is, zet dan je auto binnen.

 

Wat na de wateroverlast?

Mijn verzekering vraagt een attest van de brandweer. Hoe kan ik dit aanvragen?

Normaal gezien heeft je verzekering geen attest nodig van de brandweer omdat de meeste interventies voor wateroverlast gratis zijn.

Indien de verzekering toch een attest vraagt, dan kan dit via een gemotiveerde aanvraag naar schoten@brandweer.zonerand.be.

Ik heb schade aan mijn woning. Wat kan ik doen?

 • Maak een inventaris op van de schade.
 • Neem zoveel mogelijk foto’s van de schade als bewijsmateriaal. Doe dit steeds op een veilige manier.
 • Wacht niet te lang om de verzekeringsmakelaar op de hoogte te brengen.
 • Je mag zelf maatregelen nemen om verdere en ergere schade te voorkomen.
  Enkele voorbeelden:
  • Om natte vloeren en meubels te drogen, verwarm en verlucht je de ruimte tegelijk.
  • Gooi nat meubilair niet meteen weg. Laat het eerst uitdrogen en reinig ze nadien eventueel met water en toegevoegd bleekwater (150 ml javel per 10 l water).
  • Wees voorzichtig met het zomaar terug aanzetten van alle elektrische apparaten en circuits.

Ik heb schade aan mijn auto. Wat kan ik doen?

 • Je neemt best foto’s van de schade als bewijsmateriaal.
 • Breng je verzekeringsmakelaar op de hoogte.