Vogelgriepvirus: ophokplicht voor pluimvee

Op 13 november 2020 werd het vogelgriepvirus in België vastgesteld bij wilde vogels. Minister van Landbouw David Clarinval neemt daarom enkele aanvullende preventieve maatregelen.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Maatregelen

Vanaf zondag 15 november 2020 moeten alle houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

De verplichte maatregelen die op 1 november 2020 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap. Wanneer je een verhoogde sterfte opmerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, moet je onmiddellijk een dierenarts contacteren.

Dode vogel opgemerkt?

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, melden dit via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens.

Meer info over het virus en uitgebreide info voor professionele pluimveehouders via: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Terug naar nieuwsoverzicht