Verkeersmaatregelen wijk Deuzeld

Door de werken in de Metropoolstraat ontstonden in de wijk Deuzeld al snel nieuwe verkeersstromen (sluipverkeer) die zorgden voor onveilige situaties en overlast. We moesten daarom ingrijpen. Deze ingrepen doen we niet graag en we beseffen dat deze op hun beurt weer andere vervelende gevolgen hebben. De veiligheid van de burgers heeft echter altijd voorrang.

Onze mobiliteitsdienst ontvangt veel meldingen uit de wijk. Om enkele vragen uit de wereld te helpen, geven we op deze pagina toelichting bij de maatregelen en de gemaakte keuzes.

Welke maatregelen hebben we genomen?

  1. Een dubbele knip in de Jozef Cogelslei
  2. Enkelrichtingsverkeer in de Salvialei en de Boekenborglei
  3. Opheffen verbod +3,5t in de Silveer Schollaertstraat
     

Waarom hebben we deze maatregelen genomen?

De dubbele knip in de Jozef Cogelslei

Ook fietsers kunnen momenteel niet passeren in de Metropoolstraat en moeten een alternatieve route volgen. De omleiding voor de fietsers loopt langs de Toekomstlaan, Jozef Cogelslei, Marsstraat, Kruiningenstraat, Liebiglaan, Deurnevoetweg, Papenaardekenstraat en Braamstraat, in beide richtingen.

Maar ook (vracht)verkeer koos massaal voor de Toekomstlaan om de wijk te doorkruisen. Dit leidde tot erg gevaarlijke situaties tussen (vracht)verkeer en fietsers op het kruispunt Toekomstlaan - Jozef Cogelslei. Ingrijpen was daarom noodzakelijk.

Eén enkele knip aan de Toekomstlaan invoeren zou niet volstaan, want dan zouden chauffeurs nog altijd via de Deuzeldlaan de Jozef Cogelslei inrijden en via de Sterrestraat en Venusstraat de knip omzeilen. Dit scenario willen we absoluut vermijden in een schoolomgeving. Het spreekt voor zich dat we geen extra verkeer wensen in een schoolomgeving.

Vandaar de keuze voor een dubbele knip. Deze maatregel zorgde voor de beoogde veiligheid op het kruispunt en aan de school, maar niet voor een vermindering van het hardnekkige sluipverkeer.

Enkelrichting in de Salvialei en Boekenborglei

Door de knip in de Jozef Cogelslei verschoof het sluipverkeer naar de Jozef Verhaegenstraat, Maurits Luyckxstraat en Salvialei, met alweer onveilige situaties tot gevolg. Onze mobiliteitsdienst heeft zich daarom samen met externe experten over de wijk gebogen en extra maatregelen ingevoerd.

Waarom hebben we van de Salvialei een tijdelijke enkelrichtingsstraat gemaakt? Om te vermijden dat voertuigen via de Toekomstlaan, Salvialei en Oudebarreellei de Deuzeldwijk doorkruisen om file aan het kruispunt Deurnesebaan-Bredabaan te vermijden.

Waarom hebben we van de Boekenborglei, tussen de Jozef Verhaegenstraat en Deuzeldlaan, een tijdelijke enkelrichtingsstraat gemaakt? Heel wat chauffeurs reden vanuit de Deuzeldlaan de Boekenborglei in om via deze weg naar de Toekomstlaan te rijden. Door de verhoogde verkeersdrukte was het soms moeilijk om de Boekenborglei in te draaien, zeker als er tegelijkertijd een wagen vanuit de Boekenborglei de Deuzeldlaan wou inrijden. Met een kleine ingreep konden we dit probleem oplossen. Nu rij je de wijk uit via de Boekenborglei. Wil je de wijk inrijden, dan hoef je slechts één straat verder te rijden naar de Eduard De Backerstraat. Een minimale ingreep die voor een veel vlottere circulatie zorgt in de wijk.

Door deze maatregel is er bovendien minder conflict tussen tegenliggend verkeer in de Jozef Verhaegenstraat.

Verkeer +3,5 ton mag tijdelijk door de Silveer Schollaertstraat

In de Silveer Schollaertstraat geldt normaal een verbod voor verkeer +3,5 ton. Dit verbod is tijdelijk opgeheven. Waarom? Omdat vrachtwagens die in de Pletterijstraat reden richting Metropoolstraat, plots merkten dat ze niet weg konden (omwille van de afgesloten Metropoolstraat) en dan maar gevaarlijke draaibewegingen maakten in de Pletterijstraat. Het spreekt voor zich dat dit ongewenste manoeuvres zijn. Door het verbod +3,5t in de Silveer Schollaertstraat tijdelijk op te heffen, kunnen vrachtwagens via deze straat de wijk voorwaarts terug uitrijden.

Wanneer de Metropoolstraat ter hoogte van de Pletterijstraat weer open is, kunnen vrachtwagens in beide richtingen door de Pletterijstraat rijden en zal het verbod voor zwaar verkeer in de Silveer Schollaertstraat opnieuw ingaan.
 

Wat is de beste route voor mensen die van centrum Schoten naar bv. Antwerpen of Wijnegem willen?

Verbertstraat, Victor Adriaenssensstraat, Braamstraat, Wijnegembaan en Hoogmolendijk om zo via de nieuwe Hoogmolenbrug naar de Bisschoppenhoflaan te rijden.
 

Wat is de beste route voor mensen die bv. vanuit Schoten centrum naar Merksem moeten?

Zij rijden bij voorkeur via de Deuzeldlaan of Eethuisstraat langs de Oudebareellei naar de Bredabaan.
 

Tot wanneer gelden de maatregelen?

Naarmate de werken in de Metropoolstraat vorderen, zullen we de maatregelen in den Deuzeld stelselmatig opheffen. Over enkele weken is de Metropoolstraat terug open van de Straalstraat tot aan de Pletterijstraat. Dit zal al zorgen voor een eerste voelbare ontlasting van de wijk.
 

Complexe situatie

De ideale oplossing voor het sluipverkeer -zonder enig nadeel- bestaat helaas niet. Met alle factoren rekening houdende, geloven we dat de huidige maatregelen het minst ongunstig zijn.