Verkaveling

Wanneer je een groot perceel wil verdelen om één of meerdere loten te kunnen bebouwen, dan dien je hiervoor steeds een verkavelingsaanvraag in bij de technische dienst. Het is niet wettelijk verplicht, maar meestal doe je hiervoor beroep op een landmeter of architect naar keuze die het dossier voor jou zal opstellen. Ook voor de wijziging van een bestaande verkaveling dient een vergunning te worden aangevraagd. Een openbaar onderzoek maakt steeds deel uit van de procedure.

Al de nodige inlichtingen vind je hier, maar uiteraard verlenen wij je ook graag meer uitleg aan het loket van de technische dienst.