Stormschade

Heb je schade opgelopen door een storm (wind, hagel, water…)? Contacteer zo snel mogelijk je verzekeraar. Stormen en overstromingen zijn altijd gedekt door brandverzekeringen voor woningen en kleine handelszaken.

 • Neem maatregelen om te vermijden dat eventuele schade verergert.
   
 • Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken:
  • Hou beschadigde goederen bij.
  • Neem foto's.
  • Zoek facturen, garantiebewijzen... van beschadigde goederen.
  • ...
 • Zorg altijd voor je eigen veiligheid en die van anderen bij bovenstaande tips.

 Ontdek de volledige 'checklist storm' op deze link

Erkenning als ramp

Het Vlaams Rampenfonds vergoedt enkel schade als het schadefeit als algemene natuurramp erkend wordt.

Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

 Lees hier meer info over het Rampenfonds