Eerste stap in de ontwikkeling van zone Sluizenstraat

ontwikkeling oude stortplaats Sluizenstraat en Wijtschot

Binnenkort start de gemeente met het verwijderen van het aanwezige groen bovenop de oude stortplaats. Zo zetten we de eerste stap in de ontwikkeling van de zone Sluizenstraat/Hoogmolendijk tot een site waar moderne en kleinschalige bedrijvigheid hand in hand gaan met natuurwaarde.

Samengevat

Het project omvat volgende werken:

  1. Het oude stort wordt afgegraven en omgevormd tot een groene berm.
  2. In natuurgebied Wijtschot en in het Reebos wordt niet gewerkt. Wijtschot blijft natuurgebied en krijgt een groene buffer.
  3. Ontwikkeling van een KMO-zone op gronden die voorheen geen enkele waarde hadden.
  4. Nieuw, modern recyclagepark en energiezuinig onderkomen dienst der werken vlak bij mekaar.

Hoe was het vroeger?

Begin jaren '80 sloot de gemeente Schoten de stortplaats Wijtschot. Voor meer dan drie decennia werd hier het huishoudelijk afval van de Schotenaren gestort. Dit afval werd vermalen en uitgespreid op een aanpalend terrein.

De site bestaat momenteel uit drie delen:

  1. De vroegere stortplaats.
  2. Het “Reebos”, de zone waar vooral bouwafval terecht kwam en achteraf werd aangevuld met grond.
  3. Natuurgebied Wijtschot, een vroegere zandwinningsput, dat beheerd wordt door Natuurpunt.

Wat zijn de plannen?

In de huidige plannen wordt het oude stortafval afgegraven en op het terrein zelf verplaatst. Het wordt verpakt in een afgesloten ‘zak’, afgedekt met aarde en vormt een 20 meter hoge groene berm als buffer tussen de toekomstige KMO-zone en het natuurreservaat Wijtschot. Gemeente Schoten voert dit project uit in samenwerking met OVAM en is een primeur. Op deze manier wordt een KMO-zone ontwikkeld zonder dat daarvoor open ruimte wordt opgeofferd.

Vooraleer het oude stort verplaatst kan worden, moet het aanwezige groen verwijderd worden dat zich door de jaren heen op de stortplaats gevormd heeft. Tot in de jaren ‘90 werd hier nog regelmatig zand uitgespreid, waardoor de spontane bebossing eerder laag is gebleven. Bovendien worden grote gedeelten van de stortplaats volledig gedomineerd door Japanse duizendknoop, een woekerplant die we liever kwijt zijn. In de zuidwestelijke hoek van de stortplaats is wel een bosje ontstaan dat ouder is dan 22 jaar. De kap hiervan wordt gecompenseerd, mogelijk door de heraanplant van een open stuk aan De Zeurt.

In natuurgebied Wijtschot en in het Reebos wordt niet gewerkt. Ook de trage weg die de Patappeltorenweg verbindt met de Sluizenstraat blijft behouden.

En nadien?

Het gemeentebestuur gaat samenwerken met private partner VMA-Cordeel voor de inrichting van gloednieuwe gebouwen voor de dienst der werken en een duurzame KMO-zone. Verder zal de gemeente een modern recyclagepark bouwen en uitbaten. Tijdens deze werken kan je nog wel bij het oude recyclagepark terecht voor je afval.

Op die manier komt er extra werkgelegenheid in duurzame KMO-units in onze eigen gemeente. De gemeentelijke dienst der werken komt in een energiezuinig gebouw buiten het centrum waardoor het aantal verkeersbewegingen van het gemeentelijk wagenpark in het centrum afneemt.

Terug naar nieuwsoverzicht