Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, afgekort PWA, is een vzw. Het laat langdurige werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Via het PWA krijgen werkzoekenden de kans om toch actief te zijn en bovendien iets bij te verdienen bovenop het stempelgeld/leefloon.

Voor wie?

  • Privé-personen: tuinwerk, allerlei kleine klussen, opvang en begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden.
  • Lokale overheidsdiensten: o.a. het regelen van verkeer aan scholen.
  • Verenigingen: o.a. voor– en/of naschoolse opvang via KIOS vzw.
  • Scholen: o.a. middagtoezicht, reftertoezicht.

Hoe aanvragen?

Je vraagt een gebruikersformulier aan bij het PWA-kantoor. Daarop noteer je welke activiteiten je wil laten uitvoeren.

Kostprijs

Je kan je laten inschrijven bij het PWA. Je betaalt hiervoor éénmalig lidgeld (7,45 euro). WIGW’s (Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen) betalen slechts 3,72 euro.

De betaling verloopt via PWA-cheques die je aankoopt en nadien overhandigt aan de PWA-werknemer. Deze cheques zijn te verkrijgen op het PWA-kantoor aan 6,20 euro per cheque of rechtstreeks bij de chequefirma aan 7,45 euro per cheque. Deze laatste cheques zijn bovendien gedeeltelijk (30%) fiscaal aftrekbaar.

Per gepresteerd uur lever je één PWA-cheque af aan de PWA-werknemer.

Wie komt er werken?

  • Mensen die 2 jaar (-45 jaar) of 6 maanden (+45 jaar) volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn. 
  • Mensen die gedurende de laatste 36 maanden minstens 24 maanden volledig uitkeringsgerechtigd werkloos waren.
  • Mensen die het leefloon krijgen en ook ingeschreven zijn bij VDAB.
  • PWA-krachten mogen tot 70 uur per maand werken.

Kinderopvang

Het PWA kan je ook helpen bij het vinden van opvang voor je kinderen.

Ken je zelf personen die in aanmerking komen en die graag op je kind(eren) willen passen? Dan kan je die personen zelf voorstellen aan het PWA.

Ook werkt het PWA nauw samen met KIOS vzw dat de voor- en naschoolse opvang in alle Schotense basisscholen organiseert.