Chiro Terdonck

Kuipersakkerstraat 73 bus /
2900 Schoten

0499122763

0499122763

chiroterdonck.2900@gmail.com

www.chiroterdonck.be


Jeugdvereniging

Een korte inleiding op het Chirogebeuren: Chiro is voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en is bedoeld om kinderen een plaats te geven waar ze zichzelf kunnen zijn en onbezonnen tegen de sterren op kunnen spelen. Elke zondag staat onze leidingsploeg klaar om samen te spelen, een luisterend oor te bieden… Gewoon om dankbaar terug te geven wat zij zelf als kind van hun leiding gekregen hebben. Er zijn zes leeftijdsgroepen, in het normale geval overeenkomend met het traject dat op school gevolgd wordt: Pinkels: eerste en tweede leerjaar Speelclubs: derde en vierde leerjaar Rakwi’s: vijfde en zesde leerjaar Tito’s: eerste en tweede middelbaar Keti’s: derde en vierde middelbaar Aspiranten: vijfde en zesde middelbaar Elke Chirozondag begint om 14.00 u met de opening, voor alle groepen samen, en een spel met iedereen samen. Daarna speelt iedereen in zijn leeftijdsgroep spelletjes aangepast aan die leeftijd, met veel aandacht voor SAMEN spelen. Om 16.00 u is het pauze voor het vieruurtje, dat je (een koekje en een drankje, liefst met zo weinig mogelijk afval) van thuis meeneemt. Voor de Pinkels, Speelclubs en Rakwi’s duurt zo’n spelnamiddag tot 17.30 u, Tito’s en Keti’s gaan door tot 18.30 u en de aspiranten stoppen pas om 19.30 u. Buiten deze normale Chirozondagen zijn er nog een paar keer per jaar speciale activiteiten (waar je op dat moment nog meer bericht over ontvangt). Vergeet vooral niet het Chirokamp in je kalender te zetten, dat elk jaar van 1 tot 10 augustus doorgaat. Het kamp is het belangrijkste evenement in een Chirojaar, waar niemand bij wil ontbreken. De Pinkels doen het wat rustiger aan, die gaan voor zes daagjes, van 5 tot 10 augustus. Het kamp is met iedereen samen, dat wil zeggen dat alle groepen naar dezelfde locatie gaan. Ook is er één keer per jaar een weekend met je eigen groep. Dan trekken we naar de lokalen van een andere Chiro of scouts waar we twee nachtjes overnachten. Ook dan doen de Pinkels het rustig aan, die houden het op één nachtje, van zaterdag op zondag. Een paar keer per jaar krijg je ook het Chirokrantje waar extra informatie in te vinden is. Speciale activiteiten worden altijd op voorhand aangekondigd, meestal per e-mail. Elk kind zal in het begin van het jaar ook thuis bezoek krijgen van zijn leiding, voor een kennismaking met de ouders en een uitleg over de werking. In de Chiro dragen wij een uniform: blauwe sokken, een beige broek of rok, een effen rood of wit t-shirt en een blauwe trui of vest. Het is leuk als dit echt van de Chiro is (te kopen in ‘De Banier’, de Chirowinkel in Antwerpen of tweedehands op de Chiro (zolang de voorraad strekt), maar dat hoeft helemaal niet. De juiste kleuren is al voldoende. Wij vinden dit uniform heel belangrijk, omdat het ons een gevoel van verbondenheid geeft met de hele Chiro en we trots zijn op onze naam en dat ook willen tonen aan de buitenwereld. Een sjaaltje in de afdelingskleur krijgen ze van ons, daar moet goed zorg voor gedragen worden: verloren kan een nieuw voor 10 euro gekocht worden. De prijs voor zo’n jaartje Chiro is 40 euro per kind. Dat geld gaat voor het overgrote deel naar de verzekering. Met al je vragen kan je altijd bij de leiding terecht, bij de groepsleiding Rik Van Echelpoel (rikvanechelpoel.rve@gmail.com), Marthe Broos en Tom Van Doninck (vandonincktom7@gmail.com) of bij de de Volwassen Begeleiding, Frie Van Menxel (frie.vanmenxel@gmail.com) en Kosta Papageorgiou (Kosta.papageorgiou@gmail.com) die de brug vormen tussen ouders en leiding. We hebben ook een website: www.chiroterdonck.be.