11 Juli Komitee Schoten vzw

Sint Amelbergalei 27
2900 Schoten

0473264607

flor.yperman@skynet.be


Cultuurvereniging

organisatie van de jaarlijkse 11 juli viering in Schoten (verschillende activiteiten) alsook culturele en of recreatieve activiteiten.