Plannen en voorschriften

Indien je wilt bouwen, verbouwen, verkavelen, een bestemming wijzigen van een vastgoed of eender welke actie wilt ondernemen met invloed op de ruimtelijke ordening ga je eerst na welke voorschriften je hiervoor moet volgen.

Zo zijn er het gewestplan, de gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) 'Opheffen van de (alternatieve) reservatie- en erfdienstbaarheden voor het Duwvaartkanaal Oelegem - Zandvliet' en 'Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen'. Dit zijn plannen met een ruimer draagveld dan enkel de gemeente Schoten.

Meer specifiek binnen de gemeente Schoten zijn er:

  • Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).
  • Bijzondere plannen van aanleg (BPA).
  • Verkavelingsplannen.
  • ...

Verschillende plannen werden gedigitaliseerd. Andere plannen, waaronder verkavelingen en BPA's, kan je steeds opvragen bij de gemeentelijke technische dienst.