Onthaal

Wie naar het OCMW komt, meldt zich persoonlijk aan bij het onthaal van het Administratief Centrum van het OCMW, Verbertstraat 27, 2900 Schoten. Dit is mogelijk elke werkdag van 09.00 tot 12.00 u, in de namiddag enkel op afspraak. Er kan ook telefonisch of per email een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek.

Zowel het personeel als de raadsleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Elk gesprek zal dan ook gegarandeerd strikt vertrouwelijk zijn.
 
Er zal je medewerking aan een sociaal onderzoek worden gevraagd. OCMW Schoten rekent erop dat je de juiste informatie geeft en je identiteitskaart en andere documenten die nodig voor de opmaak van een sociaal dossier voorlegt.

Elke hulpvraag met bijbehorend sociaal verslag, door de cliënt 'voor kennisneming en goedkeuring’ ondertekend, wordt besproken op de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De raadsleden beslissen uiteindelijk over de gevraagde steunverlening. Bij afwijzing van de hulpvraag heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze beslissing. De procedure zal indien nodig ook toegelicht worden door een maatschappelijk werker. De voorzitter van het OCMW heeft het recht in dringende gevallen zelf te beslissen om hulp te verlenen.