Woon- en Zorgcentrum Verbert-Verrijdt

In Woon- en Zorgcentrum (WZC) Verbert-Verrijdt wordt aan 160 residenten een warme thuis met de nodige zorg en ondersteuning aangeboden. Deze zorg en ondersteuning gaat van het helpen bij wassen en aankleden tot het aanbieden van aangepaste activiteiten, het organiseren van uitstappen, het opvolgen van de gezondheidstoestand ... Het doel van onze organisatie is om de opgenomen persoon een thuis te bieden en de mantelzorgers de kans te geven om terug te genieten van leuke momenten met hun familielid, hun goede vriend …

De zorg voor de oude persoon met een beperking staat centraal. Daarom wordt er in ons Woon- en Zorgcentrum extra stil gestaan bij vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorgen, extra aandacht voor personen met dementie en aangepaste activiteiten.

Woon- en Zorgcentrum Verbert-Verrijdt is erkend als rust- en verzorgingstehuis. Dit wil zeggen dat ook personen met zeer zware zorgbehoevendheid opgenomen kunnen worden. Omdat de mogelijkheden om deze mensen thuis te verzorgen, beperkt zijn, worden zij bij voorrang opgenomen.

De dienstverlening omvat vier categorieën:

  • Wonen en zorg
  • Advies en begeleiding
  • Hoteldienst
  • Onderhoud en techniek

Binnen elke categorie van dienstverlening, staan gespecialiseerde medewerkers ter beschikking. Elk van deze medewerkers heeft een specifieke functieomschrijving en spant zich elke dag in om het alle bewoners naar de zin te maken.