Woonbegeleiding

Crisisopvang

Het OCMW werkt samen met Krisis Info Netwerk Antwerpen (KINA) zodat noodopvang voor drie overnachtingen altijd verzekerd is in KINA, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle. 

Enkel met een verwijsbrief van OCMW Schoten of van de politie van Schoten kan je hier voor noodopvang terecht.

Tijdelijke opvang in doorgangswoningen van het OCMW is mogelijk wanneer er geen andere oplossing is en er woningen beschikbaar zijn.

Twee maatschappelijk werkers zorgen voor intensieve woonbegeleiding en helpen dakloze personen bij het zoeken naar betaalbare huurwoningen.

Doorgangswoningen

Een doorgangswoning kan enkel worden aangeboden indien alle andere opties (bv. noodopvang bij familie of vrienden, huishuurtussenkomst) werden onderzocht en overwogen.

Tijdens een intakegesprek zal er een individuele hulpverleningsfiche worden opgemaakt met informatie over het type van de gezochte woning (bv. aantal slaapkamers, prijs, voorkeursligging…). De woondienst zal de bewoners ondersteunen bij de inschrijving voor sociale huisvesting zoals De Ideale Woning en SVK Het Sas en het actueel houden van hun dossier.

De woondienst zal de geschikte huurwoningen oplijsten door raadpleging van internet, pers en lokale media. Hierbij zal er worden gezocht naar woningen in de provincie Antwerpen waarbij er wordt gestreefd naar een maximale huurprijs afhankelijk van het type woning en de rationele bezetting.

Streefcijfers maximale huurprijs:

  • Studio voor 1 persoon: 400 euro.
  • Appartement (1 slk) voor 1 tot 2 personen: 500 euro.
  • Appartement (2 slk) voor 2 tot 4 personen: 570 euro.
  • Appartement (3 slk) voor 3 tot 6 personen: 620 euro.

Controle op hygiëne en orde

Twee keer per maand zal er door de woondienst een huisbezoek worden gebracht aan de individuele wooneenheid in functie van de controle op hygiëne en orde. Tijdens één van deze bezoeken zal ook de technische dienst van het OCMW aanwezig zijn. Dit gebeurt op vooraf vastgestelde data vermeld op een bijlage van de terbeschikkingstellingsovereenkomst. De bewoner dient aan te geven of hij toegang tot de woning verschaft aan het OCMW bij afwezigheid.

Indien nodig zal de bewoner door de woondienst schriftelijk op zijn plichten worden gewezen.

Preventie uithuiszetting

De woondienst zal bemiddelen met het oog op het voorkomen van een effectieve uitdrijving na dagvaarding door het vredegerecht/gerechtsdeurwaarder of op verzoek van De Ideale Woning.

Huuradvies

De woondienst zal informatie verstrekken over de huurwetgeving of verwijzen naar de huurdersbond of de dienst voor juridisch advies van het OCMW van Schoten. Elke woensdagnamiddag tussen 13.30 en 15.30 u kunnen bewoners van Schoten bij de woondienst terecht voor hulpvragen rond huurproblemen zoals: beëindiging huurovereenkomst, indexberekening, huurwaarborg, huurgeschillen en modeldocumenten.

Energiebesparende maatregelen

De woondienst zal kandidaten voor een energiescan in contact brengen met de vzw Goed Wonen.

De woondienst heeft ook aandacht voor het energieverbruik in de doorgangswoningen, met name de waarde van het Energie Prestatie Certificaat (EPC). De dienst  geeft verstrekken over de kortingsbon van Fluvius voor beschermde afnemers bij de aankoop van energiezuinige toestellen (wasmachine, koelkast) en verleent medewerking bij de aanvraag tot een renteloze energielening bij IGEAN.

Sociale huisvesting

Je kan bij de sociale dienst terecht voor het afhalen van aanvraagformulieren voor het huren van een sociale woning.

 Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning
 Sociaal verhuurkantoor Het Sas