Taxicheques

Schotenaren die een beperkt inkomen hebben en minstens 70 jaar zijn of een handicap hebben en minder mobiel zijn, kunnen een tussenkomst krijgen wanneer zij vervoer nodig hebben.

Door deze tussenkomst in taxikosten wil het OCMW mensen die omwille van ouderdom of handicap niet meer buiten kunnen, stimuleren om toch nog deel te nemen aan het sociale leven.

Voorwaarden

  • Inwoner van Schoten zijn.
  • 70+ of gehandicapt zijn.
  • Beperkt inkomen hebben.
  • Niet in staat zijn openbaar vervoer te gebruiken.
  • Geen auto ter beschikking hebben.

Meer info over taxicheques op het nummer (03) 680 06 36.