Vergaderkalender

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert dit jaar op volgende data:

10 augustus 2016
7 september 2016
5 oktober 2016
9 november 2016
14 december 2016