Gezinsopvang

De dienst voor onthaalouders organiseert kleinschalige opvang, in gezinsverband. Wij doen een beroep op onthaalouders (kinderbegeleiders) voor de opvang van kinderen van wie beide ouders werken, een opleiding volgen of onmogelijk zelf kunnen instaan voor de opvang en/of zorg voor hun kind(eren).

De dienst selecteert de onthaalouders op basis van hun draagkracht, pedagogische kwaliteiten, algemene levenshouding, veiligheid, hygiëne en de infrastructuur van hun woning.

Alle onthaalouders hebben een vergunning van Kind en Gezin.

Onze dienst is erkend door en staat onder toezicht van Kind en Gezin.

Wij stellen onze dienstverlening open voor alle kinderen. Onze onthaalouders vangen in de eerste plaats kinderen op van 0 tot 3 jaar. Ook buitenschoolse opvang is mogelijk voor kinderen in de basisschool. Kinderen met extra medische zorgen kunnen opgevangen worden indien er een onthaalouder beschikbaar is die voldoende draagkracht heeft om deze opvang kwaliteitsvol in te vullen.

Zwanger? Opvang nodig? Wat nu?

Indien je het registratieformulier onderaan deze pagina ingevuld bezorgt, krijgen wij een beeld van je gezinssituatie, opvangredenen en de dagen/uren dat je opvang nodig hebt.  Nadien bezorgen wij je een lijst met alle aangesloten onthaalouders. Wij raden je aan om verschillende onthaalouders – die beschikbaar zijn voor de periode - te contacteren en te bezoeken alvorens je een besluit neemt. Zo kan je een doordachte keuze maken.

Wanneer je een onthaalouder gevonden hebt of je hebt vragen bij uw zoektocht, maak je een afspraak met de dienstverantwoordelijken.  

Prijs

De ouders betalen voor de opvang de prijs die vermeld staat op het attest inkomenstarief. Dit attest kan - maximum 2 maanden voor de opvang start - aangemaakt worden via www.kindengezin.be.

Er wordt een fiscaal attest afgeleverd voor de opvangkosten van de kinderen.

 

Download het huishoudelijk reglement van de dienst voor onthaalouders

Download het registratieformulier voor kinderopvang