Solliciteren vacature OCMW

Velden met een * (sterretje) zijn verplicht in te vullen.

 
1 Begin 2 Documenten 3 Voltooid

Als gevolg van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer delen wij u mee dat bovenvermelde gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand voor de duur van min. 1 jaar. Dit bestand wordt beheerd door de dienst personeelszaken.