Dienst voor onthaalouders

De dienst voor onthaalouders is erkend en staat onder toezicht van Kind & Gezin. De dienst voor onthaalouders stelt zijn dienstverlening open voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar, maar er wordt voorrang verleend aan kinderen van 0 tot 3 jaar. Buitenschoolse opvang is mogelijk voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar.

Ouders kunnen bij de dienst voor onthaalouders terecht voor:

  • Gezinsopvang bij de onthaalouder thuis.
  • Groepsopvang (vanaf 9 kinderen) door samenwerkende onthaalouders in kinderdagverblijf Zazou en kinderdagverblijf De Teigetjes.
  • Opvang voor cursisten Nederlands bij CVO Ivoran in de Lodewijk Weytenstraat.

Tarief

De ouders betalen een bijdrage op basis van hun gezinsinkomen volgens tarieven vastgesteld door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Er wordt een fiscaal attest afgeleverd voor de opvangkosten van de kinderen.