Kinderdagverblijf 't Beertje

Kinderdagverblijf ’t Beertje heeft een vergunning van Kind en Gezin en organiseert groepsopvang voor 72 kinderen  van wie de ouders werken, een opleiding volgen of om sociale redenen niet zelf de opvang en/of zorg van hun kindjes kunnen opnemen. De kinderen worden opgevangen in vier verschillende leefruimtes: baby’s, kruipers, lopers en peuters. Zij worden begeleid door gediplomeerde kinderbegeleiders onder toezicht van een verpleegkundige. Wij stellen onze kinderopvang open voor alle kinderen van O tot 3 jaar. Kinderen met extra medische zorgen kunnen ook opgevangen worden. Zieke kinderen worden niet opgevangen. De maaltijden voor de kinderen worden dagelijks vers bereid.

Zwanger? Opvang nodig? Wat nu?

Om de ouders zo goed mogelijk te begeleiden in hun zoektocht naar kinderopvang, vragen wij om het registratieformulier (zie onderaan) ingevuld terug te bezorgen. Zo krijgen wij een beeld van je gezinssituatie, opvangredenen en de dagen/uren dat je opvang nodig hebt.   

Prijs

De ouders betalen voor de opvang de prijs die vermeld staat op het attest inkomenstarief. Dit attest kan, maximum 2 maanden voor de opvang start, aangemaakt worden via www.kindengezin.be.

Er wordt een fiscaal attest afgeleverd voor de opvangkosten van de kinderen.

 

Lees het huishoudelijk reglement van 't Beertje

Download het registratieformulier voor kinderopvang

Bekijk alle kinderdagverblijven in Schoten