JOZEF HENDRICKXSTRAAT 68 - cbs 23.06.2022 AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Datum bekendmaking 13.07.2022.