Victor Despallierstraat 10 - CBS 03.03.2022 - aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum bekendmaking 11.04.2022