29.09.2021 politiebesluit burgemeester tot het opheffen van het politiebesluit van 25 juni 2021 betreffende het bepalen van een verbod tot het plaatsen van uitstallingen op het openbaar domein in de paalstraat in de strijd tegen het coronavirus (covid-19)

Datum bekendmaking 01.10.2021