Identiteitskaart

Een aanvraag kan enkel op afspraak.

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

  • Je identiteit online kan bevestigen.
  • Documenten elektronisch kan ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Bij de aflevering van je eID krijg je een brief met een PIN-code en een PUK-code. Meer info over de PUK/PIN-code vind je hier.

(Voorlopige) identiteitskaart verloren of gestolen?