cbs 08.10.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Leo Van Hullebuschstraat 77

Datum bekendmaking 21.10.2020