Politie

De lokale politie van Schoten is één van de 196 lokale politiezones in België. Het is een ééngemeentezone, wat wil zeggen dat het werkingsgebied zich voornamelijk situeert op het grondgebied van de gemeente Schoten.

In sommige gevallen treden de politie-inspecteurs op voor feiten in de gemeente Brasschaat. De twee politiezones hebben, voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten, een samenwerkingsakkoord afgesloten.

Opdrachten

Elke politiedienst biedt een basispolitiezorg aan vanuit de filosofie van een gemeenschapsgerichte politiezorg. De politie van Schoten, maar ook de andere politiezones, doet dit door middel van het aanbieden van:

  • Een betrokken wijkwerking.
  • Een klantvriendelijk onthaal.
  • Een efficiënte en professionele interventie.
  • Een nabije slachtofferbejegening.
  • Een doelgerichte lokale recherche.
  • Een efficiënte politieondersteuning bij evenementen en gebeurtenissen (= openbare orde).

organisatie

De dagelijkse leiding van de lokale politie is in handen van de korpschef (ook zonechef genoemd). Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

Bij het uitvoeren van opdrachten van de bestuurlijke politie staat de politieambtenaar onder leiding en gezag van een bestuurlijke overheid (bv. de burgemeester of de minister van Binnenlandse Zaken).

Bij het uitvoeren van opdrachten van de gerechtelijke politie staat de politieambtenaar onder leiding en gezag van een gerechtelijke overheid (bv. de procureur des Konings of de onderzoeksrechter).

De lokale politie Schoten bestaat uit zes afdelingen, die allen bijdragen tot de verwezenlijking van de zes basisfuncties en de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke én gerechtelijke politie.

Vakantietoezicht

Heb je een reis gepland? Bij de politie kan je vakantietoezicht aanvragen voor je huis tijdens je afwezigheid. Daarvoor download je dit formulier en geef je het persoonlijk af bij de politiezone Schoten.

Wijkinspecteurs

 Bekijk hier de verschillende wijkinspecteurs en hun wijken

 Bekijk hier tot welke wijk jouw straat behoort