cbs 26.03.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Filip Bourletstraat nr. 43: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum bekendmaking 08.04.2020