gr 30.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: intrekken beurtelings parkeren en instellen nieuw parkeerverbod

Datum bekendmaking 04.02.2020