cbs 16.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Jozef Hendrickxstraat 175

Datum bekendmaking 29.01.2020