Jozef Hendrickxstraat 175 - cbs 16.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum bekendmaking 29.01.2020