cbs 16.01.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap - Leo Van Hullebuschstraat 161

Datum bekendmaking 29.01.2020