bekendmaking herneming openbaar onderzoek ten gevolge van een wijziging van de omgevingsvergunningsaanvraag tijdens de lopende procedure Kunstlei 17

De aanvraag ligt van 26 december 2019 en eindigt op 24 januari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Verbertstraat 3 te 2900 Schoten.