gr 24.10.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Antoon Wolfsstraat 20: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 04/11/2019