gr 24.10.2019 aanvullend reglement over de politie van het wegverkeer - delegatie beslissingen over parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Datum publicatie 04/11/2019