gr 12.09.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: betreffende de Jozef Cogelslei: aanpassing parkeerstrook autocars

Datum publicatie 18/09/2019