gr 12.09.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Ferdinand De Schutterstraat 5: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 18/09/2019