gr 25.05.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: parkeerverbod Kruispadstraat, vanaf Theofiel Van Cauwenberghslei richting parking 't Ven

Datum publicatie 28.05.2019