gr 25.04.2019 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Salvialei 149: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 29.04.2019