Jozef Hendricxstraat 58 - gr 06.09.2018 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 18.09.2018