RUP herziening Hofstraat - definitieve vaststelling

Bij besluit van 29 maart 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Schoten het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Herziening Hofstraat”, bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan, een onteigeningsplan, een planbatenregister, de stedenbouwkundige voorschriften en het onderzoek naar plan-MER-plicht, definitief vastgesteld.

Het RUP, het advies van de GECORO en het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling kan je hieronder bekijken of inkijken op de technische dienst.

Uiteraard kan je steeds advies vragen bij de cel ruimtelijke ordening van de technische dienst.