gr 21.12.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Merelstraat 12: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 05.01.2018