gr 21.12.2017 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Datum publicatie 05.01.2018